Witamy w Magazyn Szachista
 » Strona Główna // » Baza partii / » FORUM / » Kombinacje / » Nauka Gry / » Zadania / » Prenumerata / Kontakt
  Magazyn Szachista
pod patronatem FIDE
Magazyn Szachista - Kwiecień 2017
Kwiecień 2017
  Menu
» Strona główna » Prenumerata » Numery archiwalne » Ciekawe strony (linki) » Pliki (download) » Galeria * » TOP 10 » Twoje konto » Wyślij artykuł » Wyślij link » Wyślij plik
  Kto jest Online
Aktualnie jest 66 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
  Logowanie
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Kurs Instruktorów - info

wiadomości z Polski :: Wysłano dnia 26-03-2005 o godz. 07:45:12 przez AF

Mielno 07.06 – 15.06.2005 roku oraz Lesko, 16-31 lipca 2005

Witam Panstwa! 
Przesylam dwa komunikaty dotyczace Kursu Instruktorow Sportu w Szachach organizowanych w Mielnie i w Lesku.. 
Prosze o zamieszczenie ich na stronach oraz przeslania ich do klubow, szkol i znajomych. 

1. 
Podkarpacki Zwiazek Szachowy organizuje Kurs Instruktorow Sportu w Szachach w zakresie 
Czesci Ogolnej i Czesci Specjalistycznej w okresie 15-31 lipiec 2005 roku. 

Miejsce szkolenia i zakwaterowania: SSM w Lesku ul. Jana Pawła II 18B woj. Podkarpackie 

Czesc Ogolna - 16-22 lipiec 2005 r. ; przyjazd 15 lipca br. do godz 20,00 
Czesc Ogolna jest dla wszystkich dyscyplin sportu. 
Czesc Specjalistyczna - 23-31 lipiec 2005 r. ; przyjazd 22 lipca br do godz 18,00 
Cały koszt Kursu z Czescia Ogolna i Czescia Specjalistyczna wynosi 1402 zł (16 dni) 

Szczegolowe informacje w Komunikacie Organizacyjnym. 
Informacji dotyczacej Kursu w Lesku udziela Zenon Chojnicki - tel.kom. 0608299128 lub email: zchojnicki@neostrada.pl 
lub zchojnicki@poczta.onet.pl 

2. 

Podkarpacki i Zachodniopomorski Związek Szachowy organizuja Kurs Instruktorow Sportu w Szachach w zakresie Czesci Specjalistycznej. 
Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Wojskowy Dom Wczasowy - WDW w Mielnie-Uniescie woj. Zachodniopomorskie 
Termin: 6-15 czerwiec 2005 roku. 
Przyjazd 6 czerwca 2005 roku do godz 18,00 
Koszty szkolenia : 500 zł ( 600 zł, dla nie korzystajacych zakwaterowania u Organizatora) 
- płatne na konto PkZSzach w Rzeszowie, 
Koszty pobytu: 495 zł w tym 7% VAT - platne na konto AKSz Hetman Politechnika Koszalinska lub na miejscu 
Szczegolowe informacje w Komunikacie Organizacyjnym 

Informacji dotyczacej Kursu w Mielnie udziela Zenon Chojnicki - tel.kom. 0608299128 lub email: zchojnicki@neostrada.pl 
lub zchojnicki@poczta.onet.pl 
Pozdrawiam i Zycze wszystkiego najlepszego z okazji Swiat Wielkanocnych. 
Zenon Chojnicki


 
 	Podkarpacki Związek Szachowy
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a
KRS 0000080596                   REGON 690234769          
NIP 813-10-90-657
Konto: PKO I O/ Rzeszów
NRB 19 1020 4391 0000 6802 0002 2111	 	  
Prezes:  inż. Zenon Chojnicki  
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 5/8
tel./fax ( 0-17) 5831541 tel. kom. 0608299128
e-mail: zchojnicki@neostrada.pl	Sekretarz/Skarbnik: Marian Bysiewicz 
35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 18 F/27
tel. (0-17) 8633280 lub (0-17) 8658508 ; kom. 607736734
e-mail: marian@szkszelmer.org.pl	 
    L. Dz 11/2005/PkZSzach.						Rzeszów, dnia 25.03.2005	

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY SZKOLENIA   
INSTRUKTORÓW  SPORTU W DZIEDZINIE SZACHY
Lesko, 16.07-31.07.2005 r.


Podkarpacki Związek Szachowy jest organizatorem szkolenia kursowego 
instruktorów szachowych, w części ogólnej i w części specjalistycznej, 
Ukończenie szkolenia specjalistycznego szachowego i zdanie egzaminu przez osobę, 
która posiada już:
- dyplom ukończenia studiów wyższych WF,
lub
- dyplom trenera z dowolnej dyscypliny sportu,
lub 
- legitymację instruktora z dowolnej dyscypliny sportu,
lub
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu z części ogólnej dla instruktorów z dowolnej dyscypliny sportu, 
lub
- ukończyła szkolenie i zdała egzamin z części ogólnej organizowanej przez Podkarpacki Związek Szachowy w dniach 16.07-22.07.2005 roku,
upoważnia uczestnika do złożenia wniosku w obowiązującym trybie o wydanie dokumentu potwierdzającego uzyskania uprawnień zawodowych (instruktora sportu w dziedzinie szachy).
Dokumentem stwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego instruktora szachowego jest legitymacja instruktorska, którą wydaje MENiS w Warszawie.
     Szkolenie ogólne obejmuje 70 godzin zajęć.
     Szkolenie specjalistyczne szachowe obejmuje 85 godzin zajęć.
Szkolenie ogólne (podstawowe) - obejmujące około 70 godzin odbędzie się w dniach 
16-22 Lipca 2005 roku w Lesku woj. Podkarpackie. 
Szkolenie specjalistyczne szachowe - obejmujące około 85 godzin odbędzie się w dniach 
23-31 lipca 2005 roku w Lesku woj. Podkarpackie.
Miejsce szkolenia:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Jana Pawła II 18B; 38-600 Lesko woj. Podkarpackie 
Termin Kursu: 
a) Część ogólna - 16.07 – 22.07.2005 roku .
Przyjazd w dniu 15.07.2005 r. do godz. 2000
b) Część specjalistyczna szachowa 23.07 – 31.07.2005 roku 
Przyjazd w dniu 22.07.2005 r. do godz. 1800

1. Cele i zadania kursu:
  Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkolenia szachowego dzieci i młodzieży 
w Klubach Sportowych , w Uczniowskich Klubach Sportowych, w Domach Kultury, 
oraz w szkołach wszystkich stopni. 
Wyposażenie przyszłych instruktorów w wiedzę z zakresu metodyki 
i organizacji procesu szkolenia i treningu.

2 Warunki przyjęcia:
  Podstawą udziału w kursie jest nadesłanie w ustalonym terminie wypełnionego  
formularza zgłoszenia  wraz z załącznikami do Podkarpackiego Związku Szachowego. 
Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Klub, Dom Kultury, UKS lub Szkołę.

Warunkiem przyjęcia jest:
-	ukończenie 18 lat życia,
-	posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
-	posiadanie trzeciej kategorii szachowej (nauczyciele ), a pozostali drugiej,
-	podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Szachowego z 2002 roku,
-	dokonanie opłaty za kurs w wysokości podanej w komunikacie na konto PkZSzach. z zaznaczeniem ”Kurs instruktorów”.
  Kandydaci winni nadesłać następujące dokumenty:
-	podanie o przyjęcie na kurs,
-	odpis świadectwa ukończenia średniej lub dyplomu wyższej szkoły,
-	życiorys z uwzględnieniem działalności w ruchu szachowym,
-	zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kurs instruktorski.
-	dwa zdjęcia legitymacyjne.
Kandydaci posiadający ukończony kurs instruktorski w innej dziedzinie sportu: 
-	kserokopię legitymacji instruktorskiej jeśli posiadają,
lub
-	kserokopię zaświadczenia jeśli posiadają o zdaniu części ogólnej,
które są dowodem zaliczenia części ogólnej szkolenia.

Ww. dokumenty prosimy kierować, na adres:
Zenon Chojnicki – ul. Moniuszki 5/8, 39-300 Mielec 
do dnia 05 Lipca 2005 roku lub przywieź je ze sobą .
Kandydaci otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs, pytania egzaminacyjne oraz szczegółowy program zajęć:

3. Program zajęć części ogólnej:
wg „PROGRAMU KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW SPORTU” –Podstawy teoretyczne;
wydane przez Centralny Ośrodek Sportu Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej I Sportu – Biblioteka Trenera - Warszawa 1997 

- Społeczno-historyczne aspekty rozwoju sportu		-4 godz.
- Więź teorii i praktyki w przebiegu kształcenia i kształtowania sportowców		-2 godz.
- Instruktor sportu - jego rola i zadania w systemie szkolenia sportowego.
  Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych. 			-2 godz.
- Wychowanie do sportu i przez sport		-4 godz.
- Rola i zakres badań lekarskich w sporcie - profilaktyka		-4 godz.
- Budowa ciała, rozwój fizyczny a sprawność fizyczna		-6 godz.
- Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości		-4 godz.
- Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców		-4 godz.
- Dobór i selekcja w sporcie		-4 godz.
- Współzależność pomiędzy treningiem, walką sportową i procesem   
  odnowy organizmów sportowców		- 4 godz.
- Współzawodnictwo jako czynnik postępu w rozwoju sportu		- 2 godz.
- Etapizacja szkolenia sportowego na drodze do mistrzostwa		- 2 godz.
- Metody, formy i środki szkolenia sportowego		- 8 godz.
- Struktura i planowanie szkolenia sportowego		- 8 godz.
- Rola i zakres kontroli w procesie szkolenia sportowego		- 4 godz.
- Struktura organizacyjna polskiego sportu i sportu szachowego.
  Ustawa o kulturze fizycznej.		- 2 godz.
- Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej		- 2 godz.
- Zastosowanie pomocy audiowizualnych w procesie szkolenia   sportowego		- 4 godz.
4. Program zajęć części specjalistycznej szachowej:
- Rys historyczny sportu szachowego.							- 2 godz.
- Aktualny stan sportu szachowego w Polsce, baza szkoleniowa.		- 3 godz. 
-	Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności 
   fizycznej,psychicznej i umysłowej.		- 3 godz.
- Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki gry.	  	-22 godz.
- Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej 
  w szachach i odrębnie: taktyki szachowej i strategii szachowej.	          -18 godz.
- Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu szachowym.		- 5 godz.
- Przepisy walki sportowej w szachach, rola i zadania sędziów szachowych.		- 5 godz.
- Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.		- 7 godz.
- Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników.		- 5 godz.
- Zawody szachowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.		  	-10 godz.
- Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.		- 5 godz.
5. Egzamin z Części Ogólnej:
Zostanie przeprowadzony w dniu 22.07.2005 r. w godzinach 1500 - 1800 .
6. Egzamin z Części Specjalistycznej:
Zostanie przeprowadzony w dniu 31.07.2005 r. w godzinach 1400 - 1800 .

7. Koszty uczestnictwa:
      Koszty uczestnictwa w Kursie (Część Ogólna i Część Specjalistyczna) wynoszą 1402 zł. 
słownie. jeden tysiąc czterysta dwa złote / w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia 702 zł. (16 dni x 42 zł)
Wyżywienie od kolacji 15.07.2005 r. do obiadu 31.07.2005 r.
Koszty uczestnictwa w Kursie (Część Ogólna i Część Specjalistyczna) dla osób nie korzystających 
z zakwaterowania i wyżywienia wynoszą 800 zł. /słownie: osiemset złotych/ - szkolenie. 

Koszty uczestnictwa tylko w Części Ogólnej wynoszą 700 zł / słownie: siedemset złotych/- w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia 294 zł (7 dni x 42 zł).
Wyżywienie od kolacji 15.07.2005 r. do obiadu 22.07.2005 r..
Koszty uczestnictwa tylko w Części Ogólnej dla osób nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia wynoszą 500 zł./słownie: pięćset złotych /.

Koszty uczestnictwa tylko w Części Specjalistycznej wynoszą 900 zł. / słownie: dziewięćset złotych/
w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia 378 zł (9 dni x 42 zł). 
Wyżywienie od kolacji 22.07.2005 r. do obiadu 31.07.2005 r.,
Koszty uczestnictwa tylko w Części Specjalistycznej) dla osób nie korzystających z zakwaterowania i 
wyżywienia wynoszą 600 zł. /słownie: sześćset złotych/. 

Należność za udział w kursie, należy wpłacać na konto : 
Podkarpacki Związek Szachowy, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a,  NIP-813-10-90-657
Konto: PKO I O/ Rzeszów
NRB 19 1020 4391 0000 6802 0002 2111
z dopiskiem „Kurs instruktorski -Część Ogólna lub Specjalistyczna - Lesko”.

8. Postanowienia końcowe:
-	PkZSzach., posiada zgodę na prowadzenie szkolenia instruktorów sportu w szachach 
/w zakresie części ogólnej i specjalistycznej/ - Decyzja Prezesa PKS Andrzeja Kraśnickiego BOiRS-406/194/2005  W-wa, 2005-02-14
-	Każdy z kandydatów na kurs, poddany zostanie sprawdzianowi wstępnemu ( testowi ) 

ze znajomości Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2002 roku oraz rozmowie wstępnej kwalifikacyjnej 
w dniu 22 lipca 2005 roku w godzinach 1900 - 2200.
-	Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty za egzaminy, materiały szkoleniowe, 
za legitymację pokrywa uczestnik kursu lub jednostka delegująca kandydata na kurs.

-	W miarę wolnych miejsc mogą być przyjęci na doszkolenie nauczyciele i opiekunowie z UKS 
nie ubiegający się o uprawnienia instruktora szachowego ( nie będą zdawać egzaminu końcowego).

-	Bliższych informacji na temat Kursu, udziela Zenon Chojnicki – telefon 0608299128 
Tel./fax (0-prefix-17) 5831541 lub email: zchojnicki@poczta.onet.pl; zchojnicki@neostrada.pl
http://www.powiat.mielec.pl/zchojnicki lub www.pkzszach.org

Otrzymują:
-	PZSzach. w Warszawie,
-	Wojewódzkie Kuratoria Oświaty,
-	Wojewódzkie Stowarzyszenia Związków Sportowych,
-	Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe,
-	Wojewódzkie Związki Szachowe,

Prezes 
Podkarpackiego Związku Szachowego

/-/ Zenon ChojnickiF O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I A  U D Z I A Ł U

W  KURSIE  INSTRUKTORÓW SZACHOWYCH
1. Imiona kandydata: 	............................................................................................................


2. Nazwisko: 		............................................................................................................


3. Data urodzenia: 	............................................................................................................


4. Miejsce urodzenia	...........................................................................................................


5. Wykształcenie: 		............................................................................................................


6. Adres zamieszkania: 	............................................................................................................


7. Telefon: 			............................................................................................................


8. e-mail:			............................................................................................................


9. Kategoria szachowa: 	............................................................................................................


10. Inne dane	:		.............................................................................................................................................., dnia: .......................;        	  	   ....................................
Podpis kandydataKOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  SZKOLENIA   
INSTRUKTORÓW SPORTU w DZIEDZINIE SZACHY 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA, Mielno, 07.06-15.07.2005 r.


Podkarpacki Związek Szachowy i Zachodniopomorski Związek Szachowy są organizatorami 
szkolenia instruktorów sportu w dziedzinie szachy w części specjalistycznej. 
Ukończenie szkolenia specjalistycznego szachowego i zdanie egzaminu przez osobę, która posiada już:
- dyplom ukończenia studiów wyższych WF,
lub
- dyplom trenera z dowolnej dyscypliny sportu,
lub 
- legitymację instruktora z dowolnej dyscypliny sportu,
lub
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu z części ogólnej dla instruktorów z dowolnej dyscypliny sportu, 
upoważnia uczestnika do złożenia wniosku w obowiązującym trybie o wydanie dokumentu 
potwierdzającego uzyskania uprawnień zawodowych (instruktora sportu w dziedzinie szachy).
Dokumentem stwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego instruktora szachowego
 jest legitymacja instruktorska, którą wydaje MENiS w Warszawie.

Szkolenie specjalistyczne szachowe -obejmujące około 85 godzin odbędzie się w dniach 
07-15 czerwiec 2005 roku w Mielnie woj. Zachodniopomorskie.
Miejsce szkolenia:
Szkolenie i Zakwaterowanie będzie w Wojskowym Domu Wczasowym - WDW w Mielnie-Unieściu 
woj. Zachodniopomorskie

Termin Kursu: 
Część specjalistyczna szachowa 07.06 – 15.06.2005 roku 
Przyjazd w dniu 06.06.2005 r. do godz. 1800

1. Cele i zadania kursu:
  Przygotowanie uczestników do prowadzenia szkolenia szachowego dzieci i młodzieży 
w Klubach Sportowych , w Uczniowskich Klubach Sportowych, w Domach Kultury 
oraz w szkołach wszystkich stopni. Wyposażenie przyszłych instruktorów 
w wiedzę z zakresu metodyki i organizacji procesu szkolenia i treningu.

2 Warunki przyjęcia:
  Podstawą udziału w kursie jest nadesłanie w ustalonym terminie wypełnionego 
 formularza zgłoszenia  wraz z załącznikami do Podkarpackiego Związku Szachowego. 
Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Klub, Dom Kultury, UKS lub Szkołę.


Warunkiem przyjęcia jest:
-	ukończenie 18 lat życia,
-	posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
-	posiadanie trzeciej kategorii szachowej (nauczyciele ), a pozostali drugiej,
-	podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Szachowego z 2002 roku,
-	dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 500 zł (600 zł) 
na konto Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie, do dnia 25 maja 2005 r. 
	z zaznaczeniem ”Kurs instruktorów-Mielno”.
-  Koszty zakwaterowania i wyżywienia przelewem 
na konto AKSz „Hetman Politechnika Koszalińska” w Koszalinie lub gotówką na miejscu.
  Kandydaci winni nadesłać następujące dokumenty:
-	podanie o przyjęcie na kurs,
-	odpis świadectwa ukończenia średniej lub dyplomu wyższej szkoły,
-	życiorys z uwzględnieniem działalności w ruchu szachowym,
-	zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kurs instruktorski.
-	dwa zdjęcia legitymacyjne.
Kandydaci posiadający ukończony kurs instruktorski w innej dziedzinie sportu: 
-	kserokopię legitymacji instruktorskiej jeśli posiadają,
lub
-	kserokopię zaświadczenia o zdaniu części ogólnej,
które są dowodem zaliczenia części ogólnej szkolenia.

Ww. dokumenty prosimy kierować, na adres:
Zenon Chojnicki – ul. Moniuszki 5/8, 39-300 Mielec 
do dnia 25 maja 2005 roku lub przywieź je ze sobą .
Kandydaci otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs, szczegółowy program zajęć 
a pytania egzaminacyjne w dniu przyjazdu na spotkaniu organizacyjnym.

3. Program zajęć części specjalistycznej szachowej:
- Rys historyczny sportu szachowego.							- 2 godz.
- Aktualny stan sportu szachowego w Polsce, baza szkoleniowa.		- 3 godz. 
- Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie cech sprawności 
 fizycznej, psychicznej i umysłowej.		- 3 godz.
- Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie techniki gry.	  	-22 godz.
- Pojęcie, metodyka zajęć i zasób ćwiczeń w zakresie taktyki sportowej 
 w szachach i odrębnie: taktyki szachowej i strategii szachowej.	           -18 godz.
- Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu szachowym.		 -5 godz.
- Przepisy walki sportowej w szachach, rola i zadania sędziów szachowych.		 -5 godz.
- Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy.		 -7 godz.
- Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników.		 -5 godz.
- Zawody szachowe, sędziowanie, obserwacja, ocena wyników.		      -10 godz.
- Indywidualne podwyższanie przez kursantów własnej sprawności.	       -5 godz.

4. Egzamin z Części Specjalistycznej:
Zostanie przeprowadzony w dniu 15.06.2005 r. w godzinach 1400 - 1800 .

5. Koszty uczestnictwa:

Koszty uczestnictwa w Części Specjalistycznej wynoszą 500 zł. / słownie: pięćset złotych/
Koszty uczestnictwa w Części Specjalistycznej) dla osób nie korzystających z zakwaterowania i 
wyżywienia wynoszą 600 zł. /słownie: sześćset złotych/ . 
Koszty egzaminu z Części specjalistycznej wynoszą 50 zł. / słownie: pięćdziesiąt złotych/

Należność za szkolenie w kursie, należy wpłacać do dnia 25 maja br na konto : 
Podkarpacki Związek Szachowy, 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a,  NIP-813-10-90-657
Konto: PKO I O/ Rzeszów
NRB 19 1020 4391 0000 6802 0002 2111
z dopiskiem „Kurs instruktorski -Mielno”.

Koszty zakwaterowania, i wyżywienia wynoszą dziennie 55 zł , ogółem 495 zł. / słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych/ w tym 7% VAT
Wyżywienie od kolacji 06.06.2005 r. do obiadu 15.06.2005 r.,

Należność za zakwaterowanie i wyżywienie na kursie, należy wpłacać na konto : 
Akademickiego Klubu Szachowego„Hetman Politechnika Koszalińska” ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Konto: PKO BP S.A. 13 1020 2791 0000 7102 6546
z dopiskiem „Kurs instruktorski ”.
lub na miejscu u organizatora pana Mariana Kanarka.

6. Postanowienia końcowe:
-	PkZSzach., posiada zgodę na prowadzenie szkolenia instruktorów sportu w szachach /w zakresie części ogólnej i specjalistycznej/ - 
Decyzja Prezesa PKS Andrzeja Kraśnickiego – BoiRS-406/194/2005 W-wa, 2005-02-14
-	Każdy z kandydatów na kurs, poddany zostanie sprawdzianowi wstępnemu ( testowi ) ze znajomości Kodeksu Szachowego 
PZSzach. z 2002 roku oraz rozmowie wstępnej kwalifikacyjnej w dniu 06 czerwca 2005 roku 
	w godzinach 1900 - 2200.
-	Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty za egzaminy, materiały szkoleniowe, za legitymację 
pokrywa uczestnik kursu lub jednostka delegująca kandydata na kurs.
-	W miarę wolnych miejsc mogą być przyjęci na doszkolenie nauczyciele i opiekunowie z UKS nie ubiegający się 
o uprawnienia instruktora szachowego ( nie będą zdawać egzaminu końcowego).
-	Bliższych informacji na temat Kursu, udziela Zenon Chojnicki – telefon 0608299128 
Tel./fax (0-prefix-17) 58 31 541 lub email: zchojnicki@poczta.onet.pl; zchojnicki@neostrada.pl
              -   Informacji dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia, udziela Marian Kanarek 
	tel./fax (0-prefix-94) 34 02 509
              -   Część Ogólną organizuje COS LZS w Mielnie w dniach 27.04 –06.05.2005 r. a koszty to 900 zł.
	dyr. COS LZS Henryk Stakuć tel: (094) 31 89 539 
		-   Warunkiem przeprowadzenia kursu specjalistycznego jest zgłoszenie minimum 15-20 uczestników.
Prezes 									Prezes 
Zachodniopomorskiego Związku Szachowego 				 Podkarpackiego Związku Szachowego


    	/-/ Marian Kanarek							 /-/ Zenon Chojnicki

F O R M U L A R Z  Z G Ł O S Z E N I A  U D Z I A Ł U

W  KURSIE  INSTRUKTORÓW SZACHOWYCH


1. Imiona kandydata: 	............................................................................................................


2. Nazwisko: 		............................................................................................................


3. Data urodzenia: 	............................................................................................................


4. Miejsce urodzenia	...........................................................................................................


5. Wykształcenie: 		............................................................................................................


6. Adres zamieszkania: 	............................................................................................................


7. Telefon: 			............................................................................................................


8. e-mail:			............................................................................................................


9. Kategoria szachowa: 	............................................................................................................

................................., dnia: .......................;        	  	   ....................................
Podpis kandydataPokrewne linki
» Więcej o wiadomości z Polski
» Napisane przez AF

Najczęściej czytany artykuł o wiadomości z Polski:
Kurs Instruktorów - info

Oceny artykułu
Wynik głosowania: (2.33) | Głosów: 3
Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:
Wyśmienity | Bardzo dobry | Dobry | Przyzwoity | Zły   

Opcje
Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku |  Wyślij ten artykuł do znajomych  Wyślij ten artykuł do znajomych

Pokrewne tematy

wiadomości z Polski